Multidisciplinaire eHealth

Een interessante ontwikkeling in de regio Ede. De vijf aanbieders voor langdurige ouderenzorg hebben daar met de gemeente en zorgverzekeraar Menzis een gezamenlijke visie op de langdurige ouderenzorg ontwikkeld. Samen willen zij faciliteren dat ouderen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en hun eigen regie kunnen behouden. De partijen gaan ervan uit dat dit vraagt om maatwerk.

Hoezeer maatwerk nodig kan zijn om mensen in een kwetsbare positie op verantwoorde wijze zelfstandig thuis te laten blijven wonen, leren we van Steffen Pauws (Tilburg University). Hij stelt dat telezorg in deze ontwikkeling een steeds grotere rol zal gaan spelen, maar waarschuwt dat deze vorm van zorg niet voor alle patiënten geschikt is. Dat is het bijvoorbeeld niet voor patiënten met hartfalen die bovendien te kampen hebben met sociaalpsychologische problematiek, stelt hij. Die problematiek zou eerst moeten worden verminderd voordat de mate van zelfzorg bij de patiënt kan worden vergroot.

Het is een geluid dat nuancering biedt bij de roep om ons land de achterstand in de ontwikkeling van eHealth zo snel mogelijk te laten inlopen. Pauws pleit voor wat hij een samenwerkende zorgcontext noemt. Eenvoudiger gezegd: ter voorbereiding op telezorg bij een patiënt die kampt met hartfalen én depressie samenwerking bewerkstelligen tussen de medisch specialist, de huisarts, praktijkondersteuners en de geestelijke gezondheidszorg. Een multidisciplinaire aanpak dus. Eigenlijk niets nieuws onder de zon in zorgland. Maar in relatie tot eHealth misschien niet het eerste waar alle partijen die enthousiast zijn voor deze zorgvorm aan denken.

Delen