Multiple choice

Gaat een pandemie ons gezondheidszorgbeleid blijvend bepalen? Als het aan de Federatie van Medisch Specialisten ligt wel, gelet op de boodschap van haar manifest aan de politiek. “Gezien de blijvende impact van Covid-19 is een prominente plek voor medisch leiderschap volgens de Federatie niet meer dan logisch”, schrijft ze immers.

Maar is die impact blijvend? Aan een vaccin wordt gewerkt. En patiënten liggen nu al korter op de IC dan in de beginperiode van de pandemie, wat volgens Diederik Gommers voor een belangrijk deel toe te schrijven is aan de verbeterde behandeling. Met dank aan de snelle kennisopbouw en kennisdeling van dezelfde medisch specialisten die nu bij monde van hun vereniging toch met zekerheid durven te stellen dat de impact van Covid-19 blijvend zal zijn.

Hopelijk begrijpen politieke partijen dat op vraagstuk gezondheidszorgbeleid meerdere antwoorden mogelijk zijn

Verderop in het manifest is het ronkend taalgebruik niet van de lucht als de Federatie stelt dat medisch leiderschap het enige antwoord is op de grote structurele vragen waar het zorgstelsel mee kampt, zoals vergrijzing, groeiende co-morbiditeit en technologische disruptie.

Het enige antwoord? Volgens de Federatie toch wel, want: “Als we de zorg toegankelijk en van hoge kwaliteit willen houden, dan moeten we als samenleving gaan staan voor de professionals die de vernieuwing van de sector gezamenlijk vormgeven.” Dat is de vraag. Misschien kunnen we dan als samenleving wel beter gaan staan voor een beleid dat meer investeert in het creëren van een gezonde leefomgeving, ter voorkoming van medische zorg. Bij preventie gaat weliswaar de kost voor de baat uit, maar als de baat is dat minder zorgconsumptie nodig is, is die baat wel bijzonder de moeite waard.

Dus het enige antwoord? Hopelijk begrijpen de politieke partijen dat meerdere antwoorden mogelijk zijn.

Delen