Na de projectfase

In de eerste lijn vinden tal van projecten plaats waarin zorgaanbieders samenwerken om het aanbod voor patiënten of cliënten binnen een bepaalde discipline te verbeteren. Aan het einde van zo’n project volgt de evaluatie, op basis waarvan de lessons learned in kaart worden gebracht. En soms wordt het dan vervolgens ineens heel snel stil, omdat onvoldoende is nagedacht over vervolgstappen of omdat niet is nagedacht over financiering na de projectperiode. De partijen gaan dan weer ieder hun eigen weg.

Het is dan heel verfrissend om Ton Vissers, manager zorg en organisatie bij Thuiszorg Rotterdam, te horen zeggen: “Je wilt altijd verder en we gaan ook verder.” Thuiszorg Rotterdam, Rotterdam Stroke Service en de eerstelijns zorgaanbieders zagen dat de nazorg voor CVA-patiënten tekortschoot en namen het initiatief om die structureel te verbeteren.

De kracht van wat hier is gebeurd, schuilt voor een deel in het gegeven dat al tijdens de projectperiode is nagedacht over hoe het werk na die periode moest worden geborgd. De overlegstructuur tussen de betrokken aanbieders blijft bestaan, en Rotterdam Stroke Service gaat audits uitvoeren in de eerste lijn. Vervolgstappen zijn verdergaan met netwerkontwikkeling, verbreding van de inzet van CVA-verpleegkundigen en verdere ontwikkeling en verfijning van het zorgpad. En om te waarborgen dat structurele financiering door de zorgverzekeraars haalbaar is, vindt onderzoek plaats naar de evidence voor de interventies, om voor hen aan te tonen dat de interventies daadwerkelijk bijdragen aan betere patiëntenzorg. Stuk voor stuk stappen die zorgverzekeraars graag zien, en slim dus om daar rekening mee te houden.

Delen