Na de verkiezingen

Volgens de berichtgeving van Zorgvisie is minister Edith Schippers ‘opmerkelijk’ kritisch over het medisch specialistisch bedrijf. Maar wat het woord opmerkelijk in die zin te zoeken heeft, ontgaat mij een beetje. Het model is immers primair in het leven geroepen om medisch specialisten voor de Belastingdienst het fiscaal voordeel van ondernemerschap te laten behouden. Daar mag je als minister van volksgezondheid best een beetje kritisch over zijn.

Geen wonder dus dat Schippers in het medisch specialistisch bedrijf niet meer ziet dan een tijdelijk model. De medisch specialisten moeten óf in loondienst treden óf aandeelhouder van het ziekenhuis worden vindt ze. Klare taal. De vraag is natuurlijk alleen: hoe krijg je ze zover? De inspanningen die de minister zich tot nu toe heeft getroost om dit te bewerkstelligen, hebben weinig of niets uitgehaald. En het voorstel waarmee ze nu komt – een breder extern onderzoek doen naar de mogelijkheden om doorontwikkeling naar het participatiemodel te bevorderen – klinkt ook niet echt als de klip en klare oplossing waarop we al een poosje zitten te wachten. Als die oplossing voor de hand lag, was zo’n breder extern onderzoek immers niet nodig.

De vraag is ook wat een dergelijk onderzoek kan gaan bieden. Als de uitkomst ervan moet zijn dat het participatiemodel het best aantrekkelijker kan worden gemaakt door de mogelijkheden om winst te maken te vergroten, weet ze al op voorhand tot welke discussie dat in de Tweede Kamer zal gaan leiden. ‘Zorg’ en ‘winst’ zijn daar niet voor iedereen termen die in één zin thuishoren. Kortom, het medisch specialistisch bedrijf lijkt vooral een mooie kluif voor Schippers’ opvolger te gaan worden.

Delen