Nare nasmaak

Met enige verbazing las ik het interview dat Het Parool net voor de jaarwisseling afnam met oud-minister Cees Veerman, toezichthouder van het VUmc. Het ziekenhuis kwam zoals bekend in 2012 fors in de problemen. De onderzoekscommissie die zich hierover boog, kwam onder meer tot de bevinding dat de fusiedrang door niets mocht worden verstoord. Veerman zegt hierover nadrukkelijk dat het de onderzoekscommissie was die deze conclusie trok. “En niet ik of de raad van toezicht.” Hij voegt hieraan toe dat geen van de drie onderzoekers veel ervaring had met wat hij ‘het wezen van de VU’ noemt en zegt dan: “Geen van hen heeft er gestudeerd.”

Het ironische is dat hij zichzelf hiermee impliciet diskwalificeert als toezichthouder. Hij heeft er zelf immers ook niet gestudeerd, want hij is – zoals hij in het interview aangeeft – een Rotterdamse econoom en een Wageningse landbouwkundige. Verderop in het interview geeft Veerman te kennen de Eyeworks-uitzending die VUmc in de problemen bracht niet te hebben gezien, evenmin als de Nieuwsuur-uitzending waarin bestuursvoorzitter Elmer Mulder tevergeefs trachtte de uitzending te rechtvaardigen. Veermans argumentatie: “Ik had niet de leiding want ik was nog geen voorzitter, maar gewoon lid van de raad van toezicht.” Kortom: in die hoedanigheid zag hij voor zichzelf geen actieve toezichthoudende rol weggelegd. Ook zegt Veerman geen oordeel te hebben over het feit dat Mulder sinds augustus 2010 een nevenfunctie had die – volgens de onderzoekscommissie – ‘veel van zijn tijd vergde’. Veerman zelf heeft veertien commissariaten en zegt de verwondering over zo veel functies niet te kunnen billijken.

Dit Parool-interview geeft mij een nare nasmaak. Het schetst het beeld van een toezichthouder die zich niet verdiept in ‘het wezen van de VU’. En of hij een helder beeld heeft van het wezen van toezichthouden vraag ik mij ook af.

Delen