Natuurlijke partners

LHV-voorzittter Steven van Eijck wond er gisteren geen doekjes om tegen de aanwezigen op het congres van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). De zelfstandige behandelcentra hebben te kampen met verkeerde beeldvorming onder huisartsen. Krenten uit de pap, alleen maar op de winst uit, dat soort dingen. Jammer vond Van Eijck, en onterecht, want de sector heeft sinds de introductie van het ZKN-keurmerk een duidelijke kwaliteitslag doorgemaakt. Bovendien kunnen huisartsen en zbc’s veel aan elkaar hebben, stelde hij. Hij heeft gelijk.

In de concentratieslag die zich nu in de ziekenhuizen begint af te tekenen, komt de ziekenhuiszorg meer op afstand te staan. Patiënten moeten er langer voor reizen, maar beter nog is het als ze zo’veel mogelijk zorg buiten het ziekenhuis genieten, in de eerste lijn. Samenwerking tussen huisartsen en zbc’s heeft daarbij meerwaarde voor de patiënt én voor het in de hand houden van de kosten. Zbc’s bieden steeds meer verzekerde zorg die tot voor kort nog alleen in het ziekenhuis werd aangeboden. Ze doen dit minimaal even goed als de ziekenhuizen en ze werken gemiddeld 15 procent goedkoper.

Maar twee zaken zitten de ontwikkeling van die samenwerking in de weg, nog afgezien van die verkeerde beeldvorming onder huisartsen. In de eerste plaats moet de landelijke dekking van het aanbod aan verzekerde zorg van zbc’s beter. En in de tweede plaats moet Edith Schippers later deze week niet de verkeerde beslissing nemen de budgetten voor de medisch specialisten die in zbc’s werken te baseren op de cijfers van 2009. Want dan helpt ze de dynamiek in de markt al om zeep voordat die de kans krijgt om tot ontplooiing te komen.

Delen