Netwerken

“Als iedereen wat meer gaat bewegen, wat minder alcohol gaat drinken, wat minder in de zon gaat liggen, scheelt dat duizenden diagnoses per jaar”, zegt IKNL-bestuurder Valery Lemmens in reactie op het trendrapport Kanker in Nederland van IKNL.

Een begrijpelijke en opmerking, gelet op de verwachting dat over tien jaar gemiddeld achttien mensen per uur de diagnose kanker krijgen. Maar dat cijfer van achttien diagnoses per uur maakt ook duidelijk dat toch echt meer nodig is dan alleen uit de zon blijven, minder drinken en meer bewegen.

De dubbele vergrijzing – een van de belangrijkste oorzaken voor de verwachte toename van het aantal gevallen van kanker – houden we niet tegen. De verbeterde (vroeg)diagnostiek evenmin. De verwachte stijging is voor het grootste deel niet meer te voorkomen, stelt IKNL dan ook. Het is in dit licht bijna een open deur te zeggen dat de zorg voor een enorme opgave staat, zoals IKNL-bestuursvoorzitter Thijs Merkx doet.

‘Hoe definieer je passende zorg als het om kanker gaat?’

Maar hoe nu verder? Meer aandacht geven aan doelgroepgerichte preventie: ja. Breder samenwerken in netwerken: ja. Inzetten op passende zorg: ja maar. Want hoe definieer je passende zorg als het om kanker gaat? Zeker in het licht van het feit dat de toename van het aantal kankergevallen gepaard gaat met een afnemend risico om aan kanker te overlijden. Er komen dus steeds meer mensen die leven met of na kanker. In veel gevallen betekent dit dat zij de rest van hun leven de gevolgen van de kanker(behandeling) ondervinden. En omdat die gevolgen zich ook in andere domeinen van de zorg afspelen dan in de oncologie, betekent dit dat het woord ‘netwerken’ veel breder moet worden gedefinieerd dan oncologische netwerken alleen.

Delen