Never had it so good

Klassieke media hebben het vaak moeilijk. Hun twee traditionele inkomstenbronnen drogen op. Adverteerders laten het afweten, vanwege – onder meer – de economische crisis. En betalende lezers zijn een uitstervend ras, vanwege diezelfde economische crisis maar ook doordat ze steeds meer kunnen uitwijken naar gratis alternatieven.

Toch was het aanbod van hoogwaardige informatie nooit eerder zo groot en zo gevarieerd als juist nu – ook in de wereld van de gezondheidszorg. Hoe kan dit?

For-profit uitgevers zijn niet minder maar juist méér titels op de markt gaan brengen. Tien jaar geleden was er nog geen Skipr, geen Mednet, geen Zorgmarkt. Drie gedegen maandbladen, elk ook met hun dagelijkse en wekelijkse digitale nieuwsbrieven vol (gratis) actueel nieuws, analyses en commentaren. Ditzelfde doen ook oudere titels als Zorgvisie en Zorgvisie ict, en de vraag is dus: hoe krijgen die uitgevers dat financieel rond?

Precies weet ik dit niet. Ik weet ook niet of ze allemaal wel zwarte exploitatiecijfers draaien, dat zijn nu eenmaal bedrijfsgeheimen. Maar ik weet wel dat er een trend is waarbij dit soort uitgaven financieel mede steunt op partners buiten de uitgeefwereld zelf. Zoals aanbieders van allerlei zakelijke diensten, maar ook bijvoorbeeld zorgverzekeraars. En tot nu toe blijkt niet dat dit soort corporate sponsoring ten koste gaat van redactionele onafhankelijkheid.

Sponsoring dus als derde type media-geldstroom, naast adverteerders- en lezersinkomsten. Maar er zijn er nog veel meer. De vierde vind je bij: verenigingen. En in de gezondheidszorg dus verenigingen waar je bij hoort vanwege je beroep, zoals de KNMG en VvAA. Ook die brengen goeie tijdschriften uit, en maken mooie websites en digitale nieuwsbrieven met veel informatie gratis voor iedereen. Contributie blijkt hier dus deels verkapt abonnementsgeld, volgens mij een duurzaam financieringsmodel.

Geldstroom nummer vijf komt van organisaties die als het ware hun eigen publicaties sponsoren. Dienstverleners en consultancies als KPMG Plexus, Booz & Company en BMC stoppen een deel van het geld dat ze in de gezondheidszorg verdienen in informatieve onderzoeken en rapporten, doorgaans gratis van hun websites te downloaden.

Geldstroom nummer zes is een oude bekende, maar daarom niet minder de moeite waard. Want ook organisaties die door de overheid worden gefinancierd, produceren een stroom van vaak uitstekende publicaties. Op de websites van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg, het Centraal Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Sociaal en Cultureel Planbureau, maar ook bij directe ‘spelers’ als de IGZ, de NZa, en het ministerie van VWS zelf, is een overvloed te vinden aan kostbare én tegelijk gratis voorhanden informatie.

Geldstroom nummer zeven, ten slotte, is juist helemaal nieuw en van deze tijd, waarbij geldstroom misschien niet het goede woord is. Ik doel hier op individuele personen die zowel de kennis, de tijd als de motivatie hebben om de wereld via eigen sites en weblogs, of via platforms als Twitter of LinkedIn, te verblijden met waardevolle analyses, commentaren of links. (Binnenkort geef ik hier een lijst van de interessante voorbeelden, voor aanvullende tips houd ik mij aanbevolen.)

Conclusie van dit alles: voor iedereen met interesse in makkelijk toegankelijke, goed betaalbare of gratis informatie van het hoogste inhoudelijk niveau, ook in de wereld van de gezondheidszorg, geldt: you never had it so good.

Delen