Niet bezuinigen maar investeren

Op de zorg mag niet worden bezuinigd. Dit vindt 97 procent van de respondenten op een onderzoek onder ruim 1100 Nederlanders, dat TNS Nipo en het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg uitvoerden. Ik moet altijd een lichte zucht onderdrukken als ik dergelijke onderzoeksresultaten zie, om twee redenen.

De eerste is dat de gemiddelde Nederlander veel te weinig over de gezondheidzorg weet om een reële inschatting te kunnen maken van de mogelijkheid om hierop te bezuinigen zonder in te boeten op kwaliteit.

De tweede reden is dat ‘bezuinigen’ vaak ten onrechte wordt gezien als een synoniem van ‘het beschikbare geld effectiever besteden’, terwijl dit twee verschillende dingen zijn.

Bezuinigen op de zorg gaat uit van een verkeerde aanname. Het aantal mensen dat gebruikmaakt van die zorg, neemt door de vergrijzing en de groeiende technologische mogelijkheden alleen maar toe. De zorgkosten zullen overeenkomstig stijgen. Daarop kun je wel willen bezuinigen, maar dat woord vertaalt zich doorgaans in ‘dingen niet meer aanbieden’. En daarmee laat je mensen alleen maar in de kou staan en los je geen problemen op. Als je daarentegen manieren toepast om het beschikbare geld effectiever te besteden, kun je goedkoper werken zonder het aanbod te verschralen.

Wat dat betreft is de gedachte aan private investeringen in de zorg – waar de meeste geënquêteerden neutraal of positief tegenover staan – zo gek nog niet. Investeerders kijken met een zakelijke bril naar hun beleggingen. Doen ze dit in de zorg, dan zien ze de mogelijkheden tot efficiencyverbetering zó liggen.

Delen