Niet klakkeloos aannemen

Het extra geld dat beschikbaar gesteld is voor verpleeghuiszorg moet worden besteed aan het aannemen van personeel, kopte de Volkskrant gisteren. Als blijkt dat ze het aan andere dingen uitgeven, moet het worden teruggevorderd. De mogelijkheid daartoe moet in nieuwe contracten met de zorgkantoren worden vastgelegd.

Allemaal logisch, maar er zijn wel twee kanttekeningen bij te plaatsen. De eerste lazen we direct op Twitter, in de vorm van de reactie ‘Dat personeel is er helemaal niet’. Voor een belangrijk deel is dit waar, vooral hbo-verpleegkundigen vinden en binden is een probleem. Weliswaar wordt wel al langs diverse lijnen gezocht naar oplossingen, maar die bieden voor de korte termijn geen resultaat.

In de verpleeghuizen komt persoonsgerichte zorg steeds meer in het centrum van de aandacht te staan

De tweede kanttekening is dat ‘personeel’ in relatie tot verpleeghuiszorg een begrip is dat open staat voor interpretatie. In een interview in de Volkskrant zegt minister van VWS Hugo de Jonge: “We gaan zorgen dat het geld naar echte zorg gaat – naar tijd en aandacht voor onze ouderen.” In de verpleeghuizen komt persoonsgerichte zorg steeds meer in het centrum van de aandacht te staan. De nadruk verschuift van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ bewoners gezien worden en een leuke, betekenisvolle dag hebben. De nieuwe gedachte is: het verpleeghuis is het huis waar ouderen wonen en waar het personeel op bezoek is om hen hierbij te helpen. Dat kunnen verpleegkundigen en verzorgenden niet alleen bewerkstelligen. Ook de ondersteunende diensten en de leidinggevenden moeten van dit nieuwe gedachtegoed doordrongen zijn. Het ‘personeel’ dat moet worden aangenomen, kan dus divers zijn. Bovendien is het de vraag of aannemen alleen volstaat. Het zal ook moeten worden meegenomen (opgeleid en begeleid) in het nieuwe gedachtegoed over wat verpleeghuiszorg is. En ook dat kost geld.

Delen