Niet meer duiken

Minister Bruno Bruins (VWS) stelt dat het onderzoek van Nivel en VUmc naar de patiëntveiligheid in zelfstandige klinieken ‘maar beperkte zeggingskracht’ heeft omdat van de zeventig klinieken die werd gevraagd om mee te doen slechts tien dit deden. Met evenveel recht had hij kunnen zeggen: het heeft een enorme zeggingskracht dat zes op de zeven klinieken weigerden deel te nemen aan dit onderzoek.

Hoe dan ook, de resultaten zijn niet verheugend. Dossiervorming die niet klopt, preoperatieve screenings die niet of onvolledig werden uitgevoerd, geen deliriumscreening bij zeventigplussers, onvoldoende informatieverstrekking over de ingreep en mogelijke gezondheidsklachten, voor- en nafoto’s van dusdanig slechte kwaliteit dat ze geen adequate postoperatieve vergelijking mogelijk maken. Het zijn trieste uitkomsten.

Zelfstandige klinieken hebben nu wel even de schijn tegen

Zelfstandige Klinieken Nederland – dat op zijn website pronkt met ‘hoogwaardige medische zorg’ en ‘uitstekende service en nazorg’ heeft wat uit te leggen. De uitkomst werpt de vraag op of de klinieken de onderzoekuitkomst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg uit maart 2016 naar de kwaliteit van zorg in zelfstandige klinieken voldoende serieus hebben genomen.

Natuurlijk is met dit beperkte onderzoek nog niet bewezen dat patiënten die gebruikmaken van de diensten van particuliere klinieken gezondheidsschade hebben gelopen. Maar de klinieken hebben nu wel even de schijn tegen. En Bruins heeft dus gelijk als hij stelt dat het onderzoek op meer uitgebreide schaal moet worden herhaald en dat het dan voor klinieken geen optie meer is om niet aan dat onderzoek deel te nemen. Door hier rechtstreeks aan te verbinden dat dit de enige manier voor ze is om transparantie en kwaliteitsverbetering serieus te nemen, maakt hij die oproep tot deelname an offer they can’t refuse.

Delen