Niet overdrijven

Gaan er werkelijk ongelukken gebeuren in Groningen en Drenthe als de zorg op 1 januari 2015 overstapt op het landelijk schakelpunt (LSP) voor uitwisseling van medicatiegegevens? In Dagblad van het Noorden waarschuwden apothekers hier eerder deze week voor.

De apothekers roepen mensen op om zo snel mogelijk toestemming te geven voor gegevensuitwisseling via het LSP. Bestuurslid van de Groninger Apothekers Vereniging Fiona Westerhof waarschuwt: “Denk aan een bezoek aan de huisartsenpost of een acute opname in het ziekenhuis. Het is dan van levensbelang dat de arts of apotheker weet welke medicijnen iemand al gebruikt.”

Natuurlijk is dat van belang, maar betekent dit ook echt dat er ongelukken gebeuren als die toestemming niet is verleend op het moment dat de patiënt zich bij de huisartsenpost of het ziekenhuis meldt? Eén telefoontje naar de openbare apotheek en de zaak is opgelost. Bovendien, veel mensen hebben die toestemming nog niet verleend omdat ze simpelweg kerngezond zijn en dus al heel lang niet meer bij hun huisarts of apotheker zijn geweest. Die huisarts of apotheker hebben dus gewoon nog niet de gelegenheid gehad om aan deze mensen de vraag te stellen: “Vindt u het goed als…”. En als deze mensen zo gezond zijn, zouden ze dan wel zoveel geneesmiddelen slikken?

Tot zover voor nu, het is tijd voor vakantie. In januari weten we of er in Groningen en Drenthe echt ongelukken gaan gebeuren. We weten dan ook of Edith Schippers wel of niet sterker uit de strijd komt. En we weten of Denise Janmaat en velen met haar de zorg krijgen die ze nodig hebben om het leven te kunnen leiden dat ze nu leiden. Op 5 januari 2015 blog ik hier weer.

Delen