Niet te veel verwachten

De ziekenhuisbestuurders beginnen vertrouwen te krijgen in de kwaliteit van het medisch-specialistische werk in hun huizen. Steeds meer bestuurders vinden het acceptabel als de herstelwerkzaamheden bij medische missers niet meer mogen worden gedeclareerd. In een onderzoek van BMC onder ziekenhuisbestuurders zei driekwart zich in deze werkwijze te kunnen vinden.

Dit creëert mogelijkheden. Vier jaar geleden was het nog groot nieuws toen een zorgverzekeraar met een ziekenhuis de afspraak had gemaakt een hogere vergoeding te bieden voor niersteen vergruizen, in ruil voor de afspraak dat het ziekenhuis een eventuele tweede behandeling voor eigen rekening zou nemen als nog niet alle stenen weg waren. En nu zeggen steeds meer bestuurders dus: wij durven het aan. Zorgverzekeraars zullen deze omslag in denken niet negeren in het inkooptraject voor 2013.

Hebben die bestuurders al voldoende reden om zo zelfverzekerd over te komen? Voor een deel van de medisch-specialistische verrichtingen zeker wel. Maar voor evenzoveel behandelingen is het kwaliteitsbeleid nog volop in ontwikkeling. Dat haalt zo’n enquête er niet uit, maar het ligt voor de hand dat diezelfde bestuurders in de komende inkooponderhandelingen zullen zeggen: “Laten we nou eens met één verrichting beginnen. En dan zien we volgend jaar wel verder.”

Delen