Niet toereikend

Het is onwenselijk, maar we kunnen er niets tegen doen. Dit is in het kort de kritiek van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NTVZ) op de aanstelling van toezichthouder Theo Dekker van het Slotervaartziekenhuis als tijdelijk voorzitter van de raad van bestuur van dit ziekenhuis. Die tijdelijke aanstelling als bestuurder is vooral onwenselijk omdat Dekker ook gewoon als toezichthouder actief blijft. Hij moet dus bij iedere beslissing die hij als bestuurder neemt als toezichthouder zichzelf de vraag stellen: “Is dat nu wel zo’n goed idee Theo?”

Een rare situatie  inderdaad, en een die lijnrecht ingaat tegen de Zorgbrede Governance Code. Maar tegelijkertijd ook een situatie die pijnlijk blootlegt dat die Zorgbrede Governance Code niets meer is dan een gentlemen’s agreement. Het Slotervaart is immers geen lid van NVZ vereniging van ziekenhuizen of van de NVTZ en kan dus formeel niet op die code aangesproken worden. Maar al was het ziekenhuis wel lid, dan nog bood die code geen instrument om in te grijpen tegen de situatie die nu in het ziekenhuis is ontstaan.

De governancecode is dus een papieren tijger. Een dergelijke code was niet nodig toen ziekenhuisbestuurders nog heren van stand waren, en toen de dokter, de notaris en de dominee de raad van toezicht vormden. Maar nu de zorg verzakelijkt moeten de afspraken over wat op het gebied van bestuur en toezicht in de zorg wel en niet geoorloofd is mee verzakelijken. De Zorgbrede Governance Code schiet daarin tekort.

Delen