Niet verbieden, wel optreden

Private equity weet steeds beter de weg naar de Nederlandse zorg te vinden. Voor de tien grootste spelers op dit gebied zijn vooral de mondzorg en de medisch-specialistische zorg interessant.

Veruit de meeste aandacht gaat echter uit naar de nog verhoudingsgewijs kleine partijen als Co-med en Centric Health, die juist actief zijn op het gebied van de huisartsenzorg. Begrijpelijk, want beide hebben enorme continuïteitsproblemen en laten patiënten in de kou staan. NRC mengt zich in de discussie hierover met een opinieartikel, waarin wordt gesteld dat beide partijen in hoog tempo huisartsenpraktijken overnemen ‘en proberen er winst mee te maken’. Winst maken is echter niet het probleem, dat mag.

‘Aan de uitvoering moeten regels worden gesteld’

Met de slotzin van het opinieartikel – dat de huisartsenzorg niet aan de markt zou moeten worden uitbesteed – wekt NRC de suggestie dat private equity in de huisartsenzorg zou moeten worden verboden. Dat is een forse stap verder en feitelijk ook een stap te ver. Waarom immers exclusief de huisartsenzorg en niet de zorg als geheel? Een verbod zou bovendien geen einde maken aan de nu bestaande problemen in de huisartsenzorg.

Het probleem is continuïteit. Dat is waarin beide partijen tekortschieten en daartegen moet dus worden opgetreden. Het is de uitvoering waaraan regels moeten worden gesteld. Iets waarin zowel de minister als de zorgverzekeraars een rol hebben.

Delen