Niet zo geslaagd

Vergezeld van een dreigend muziekje flitst de camera langs het gezicht van een jonge vrouw. Plotseling scheurt het beeld in tweeën. Links zien we nog steeds dezelfde vrouw, rechts zien we hoe ze is toegetakeld door cosmetische ingrepen die niet zo goed zijn afgelopen. ‘Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken. Een geslaagde ingreep begint bij een goede arts’, lezen we.

https://www.youtube.com/watch?v=O_F5Za3B0K8&feature=youtu.be

Met dit filmpje en met de website jezelfmooiermaken.nl werpt het ministerie van VWS zich op als de beschermengel van iedereen die een cosmetische ingreep overweegt. Postbus 51 returns. Uw overheid weet wat goed is voor u.

‘Postbus 51 returns. Uw overheid weet wat goed is voor u’

Een vreemde campagne. Niet alleen omdat cosmetische verrichtingen een puur persoonlijke beslissing zijn waarvoor het individu zelf betaalt. De reactie ‘Waar bemoei je je mee overheid’ ligt dan snel op de loer.

Vreemd ook omdat steeds meer klinieken die dit soort ingrepen aanbieden al geruime tijd zelf benadrukken hoe belangrijk het is dat de cliënt vraagt of de behandelaar wel is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie. Wie een heel klein beetje oplet, kan cowboys moeiteloos omzeilen.

Afgezien daarvan heeft het credo ‘Een geslaagde ingreep begint bij een goede arts’ betrekking op het volledige medische landschap en niet alleen op cosmetische verrichtingen. Het is altijd raadzaam voor de patiënt om de arts te vragen: ‘Waarom bent u degene die deze verrichting het best bij mij kan uitvoeren? Bij hoeveel patiënten doet u deze verrichting per jaar? Wat zijn uw behandeluitkomsten?’ Er is geen reden cosmetische verrichtingen nu ineens te verbijzonderen.

Delen