Niet zo zunig

Ouderen onder ons weten het nog van de tv-reclame van het margarinemerk Zeeuws Meisje: “Ons Zeeuwen, ons ben zunig. Geen cent te veel hè.” In het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes waren ze de laatste jaren ver van die roots afgedwaald, maar nu snappen ze het weer. Het ziekenhuis heeft eindelijk de beslissing genomen om niet verder te gaan met het EPD van de Amerikaanse fabrikant Epic.

Het feit dat het andere Zeeuwse ziekenhuis, Zorgsaam, eerder al had gekozen voor vernieuwing van het bestaande Chipsoft pakket, was blijkbaar niet genoeg reden voor ADRZ om ook voor dit pakket te kiezen. Het feit dat de cliëntenraad er al vorig jaar op had aangedrongen dat beide ziekenhuizen met hetzelfde systeem zouden gaan werken evenmin. Maar nu het Rotterdamse Erasmus MC recent, net als Zorgsaam, ook heeft gekozen voor Chipsoft, gaat het ADRZ alsnog overstag.

Opvallend is de argumentatie die woordvoerder Dick Bosscher aanvoert om deze keuze te rechtvaardigen. Hetzelfde informatiesysteem gebruiken maakt het makkelijker om medische informatie te delen, lezen we. Bovendien levert de samenwerking op termijn financiële voordelen op.

Goh, is dat nieuwe kennis? Nee, niet bepaald. De voordelen zijn weliswaar groter nu die op drie ziekenhuizen betrekking hebben, maar ze waren er bij twee ziekenhuizen ook al. ADRZ had dezelfde beslissing op basis van precies dezelfde argumenten dus al veel eerder kunnen nemen. Had het dat gedaan, dan had het niet hoeven investeren in de samenwerking met Epic die het nu weer afblaast en ook geen mensen hoeven opleiden om te werken met dit informatiesysteem. Het had die mensen dan ook niet hoeven te herplaatsen binnen de organisatie en geen onrust onder hen te hoeven zaaien door te communiceren dat ze ‘vooralsnog’ niet worden ontslagen. Wat een opeenstapeling van gemiste kansen.

Delen