Niets te melden

Als iemand met opgeheven vinger zegt: “Het moet tóch maar eens een keer gezegd worden”, dan verwacht je dat hij iets opvallends te melden heeft. Toch kwam Arnold Moerkamp, de nieuwe bestuursvoorzitter van het College voor Zorgverzekeringen, gisteren tijdens de Nieuwe Zorg bijeenkomst niet verder dan de constatering dat de zorg voorlopig niet goedkoper zal worden en dat het woord ‘bezuinigingen’ dus niet op deze sector van toepassing is. Tja, dat wisten we natuurlijk al wel.

Het zou allemaal niet zo erg zijn als hij afgezien hiervan wel wat te melden heeft in de lezingen die hij op dit moment in den lande houdt om te vertellen wat de rol van het Kwaliteitsinstituut wordt dat in 2013 onder de vlag van het CVZ van start gaat, maar het houdt niet over. Veel verder dan de stelling dat het belangrijk is dat het instituut er komt, kwam hij niet. Logisch ook, want een instituut dat er nog niet is, kan zich ook nog niet bewijzen.

Zo’n spreekbeurt zou interessanter zijn als het Instituut zijn eerste successen kan melden. Nu bleef Moerkamp steken. Op de vraag of het instituut niet te laat komt had hij geen inhoudelijk antwoord. Of de medische en farmaceutische industrie een rol zal gaan spelen in de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid wist hij niet. En op de vraag of het instituut zich ook gaat buigen over alternatieve geneeswijzen, wilde hij niet ingaan.

Kortom: Moerkamp had eigenlijk niets te melden. En misschien moest hij dat daarom tot ver in 2013 ook maar niet meer doen.


Delen