Nieuw perspectief

Een curieuze reactie op Twitter op het bericht dat Zorgverzekeraars Nederland ervoor pleit dat fysiotherapie voor patiënten met een chronische aandoening weer helemaal vergoed moet worden vanuit het basispakket: “Eerst (laten) uitkleden en nu goede sier maken? Ik weet niet wat ik van zorgverzekeraars moet denken.”

Het meest voor de hand ligt dat deze Twitteraar nog nooit erg heeft nagedacht over de rol van de zorgverzekeraars. Had hij dat wel gedaan, dan had hij geweten dat de zorgverzekeraars niets te zeggen hebben over de vraag welke zorg wel en niet vanuit het basispakket wordt vergoed. Het is minister Edith Schippers van VWS die hierover de beslissing neemt.

De kans lijkt vrij groot dat het pleidooi van Zorgverzekeraars Nederland gehoor vindt bij Schippers. Zij pleit immers voor een wetsvoorstel dat meer mogelijkheden biedt om chronisch zieken financieel tegemoet te komen. Een van de dingen die Schippers hierbij wil, is voorzien in een nieuwe zorgpolis die de verzekerde een korting op het verplicht eigen risico biedt. Een korting tot maximaal honderd procent zelfs, vooropgesteld dat de verzekerde kiest voor zorgaanbieders waarmee zijn zorgverzekeraar een contract heeft.

Het idee hierachter van de minister – dat de zorgkosten voor chronisch zieken omlaag kunnen als de zorgverzekeraars op basis van prijs en kwaliteit de beste zorg voor hen inkopen – is helder. Als ze het idee omarmt om fysiotherapie weer volledig in het basispakket te brengen voor mensen met een chronische aandoening, is de achterliggende boodschap voor de fysiotherapeuten eveneens helder: bewijs dat je expertise hebt in fysiotherapie voor deze mensen. Zonder transparantie hierover heeft het idee onvoldoende toegevoegde waarde.

Delen