Nieuw Raamplan Artsopleiding

In het nieuwe Raamplan Artsopleiding 2020 van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra zijn de eindkwalificaties van de geneeskundeopleidingen aangepast aan de actuele uitdagingen van de gezondheidszorg: de vergrijzende bevolking, toenemende multimorbiditeit, toename van de zorgvraag, krappere arbeidsmarkt en de beschikbarheid van steeds meer en kostbaardere innovaties.

Thema’s als preventie en gezond leven, innovaties, technische en organisatorische ontwikkelingen krijgen een belangrijke rol in de opleiding. Maar ook een onderwerp als samenwerking staat centraal: samen beslissen met patiënten, de samenwerking met andere zorgprofessionals en het principe van een leven lang leren. Het vorige raamplan dateert uit 2009. Nfu.nl

Delen