Nieuwe bezems

Wat wil je? Kan dat? En mag dat? Volgens Harry Luik zijn dit de drie basisvragen om tot de strategie voor nieuwbouw van een ziekenhuis te komen. Hij zei dit tijdens het congres ‘IQ per m²’, november 2012. “Die drie dingen dwingen je om al voordat je toekomt aan de architectuurkeuze na te denken over de functionaliteit van het ziekenhuis dat je wilt bouwen”, zei hij erbij.

Hoewel het drie simpele vragen zijn, weten we inmiddels dat de antwoorden minder eenvoudig zijn als het om de nieuwbouw gaat van de MCA Gemini Groep. En dat ze niet alleen dwingen om na te denken over de functionaliteit van het ziekenhuis dat je wilt bouwen, maar ook over de manier waarop je die nieuwbouw gefinancierd krijgt. Onzekerheden over de ziekenhuisbekostiging hebben de organisatie al gedwongen het oorspronkelijke plan – de nieuwbouw te betrekken in 2015 – uit te stellen. Nu wordt gegokt op 2018. Maar nog slechts een half jaar geleden zei een woordvoerder: “Het zal nog een hele uitdaging worden om de financiering rond te krijgen.” Bovendien blijken ook de vragen “Wat wil je?” en “Kan dat?” nog steeds niet naar tevredenheid beantwoord te zijn. En dat terwijl Luik bekend maakt een streep onder zijn carrière te zetten en met vervroegd pensioen te gaan.

In een reactie op dit nieuws vraagt een lezer zich af of het wel zo verstandig is dat Luik aanblijft als adviseur van de raad van bestuur. Daar kun je op twee manieren naar kijken. De ene is dat hij zo zijn kennis en ervaring kan overdragen aan zijn opvolger. De tweede is dat zijn denkkader over ziekenhuisbouw is gevormd in een andere tijd dan de huidige. ‘Nieuwe bezems vegen schoon, maar oude bezems kennen alle hoeken en gaten’, luidt het gezegde.

Delen