Nieuwe doelstellingen

Henk van Gerven (SP) reageerde via Twitter op mijn blog van gisteren, waarin ik stelde dat de recent door de NMa goedgekeurde ziekenhuisfusies in lijn zijn met de ontwikkeling van spreiding en concentratie van ziekenhuisfuncties. Van Gerven vindt dat fusies alleen maar leiden tot meer bureaucratie, verspilling, anonimisering en afname van bereikbaarheid. Ik vind dat hij gelijk had gehad als hij dit had gezegd ten tijde van de fusiegolf van zes jaar geleden, maar niet nu.

Direct na de stelselherziening in de zorg (2006) was iets anders aan de hand dan nu. Ziekenhuizen fuseerden toen in antwoord op de consolidatieslag bij zorgverzekeraars. De stellingname was: de vijand groot, dan wij ook groot. Inmiddels zijn we zes jaar verder en is veel kwaliteitsinformatie over medisch-specialistische zorg beschikbaar gekomen. Die vormt de basis voor beleidsbeslissingen op basis van prijs én kwaliteit van de behandelingen. Toen ik een paar maanden geleden MDL-arts Ernst Kuipers interviewde voor een bijlage bij Medisch Contact zei hij het logisch te vinden dat kwaliteitscriteria als basis voor inkoop van zorg dienen. “Dat maakt ons niet kopschuw, want we hebben als zorgverzekeraars en zorgaanbieders  het gemeenschappelijke belang de beste zorg te bieden.” Het vijanddenken is aan het verdwijnen.

De beste zorg bieden kan niet ieder ziekenhuis voor iedere behandeling doen. Vandaar dat proces van spreiding en concentratie. Als ziekenhuizen daarvoor fuseren, faciliteert dit het proces van functies én professionals uitruilen. De som van de fusiepartners verliest immers geen omzet en waardevolle professionals. Dan treedt geen verspilling op en is ook geen sprake van afname van bereikbaarheid. Mits goed vormgegeven hoeft het ook niet tot extra bureaucratie te leiden. En van anonimisering hoeft geen sprake te zijn. Ook een grote organisatie kan in de communicatie en klantbeleving dichtbij de doelgroep staan.

Delen