Nieuws maken

Opvallend hoe je iets als nieuws kunt verkopen terwijl het in werkelijkheid al enkele jaren bestaat. Edith Schippers kondigde deze week aan dat er naast de restitutiepolis en de naturapolis een derde zorgverzekeringspolis moet komen, de zogenaamde budgetpolis. Deze polis legt de bal nadrukkelijk bij de zorgverzekeraar: in ruil voor een lagere zorgpremie biedt die de verzekerde slechts een beperkte keuze uit het ziekenhuislandschap als ziekenhuisopname aan de orde is.

Iedereen die het nieuwtje als nieuws accepteerde, vergat blijkbaar even dat we al lang budgetpolissen kennen onder de namen Bewuzt, CZ Zorgbewust, CZdirect, Menzis BudgetBewust, VGZ Natura Selectief, TakeCareNow!, Zekur en Beter Af Selectief. De laatste drie kennen de strengste selectie: de verzekerde heeft hier slechts keuze uit een beperkt aantal ziekenhuizen. Bij de overige budgetpolissen heeft deze beperking (vooralsnog?) slechts betrekking op een aantal behandelingen.

Niets nieuws onder de zon dus. Dat het gegeven toch als nieuws in het nieuws komt, kan drie dingen betekenen. Het eerste is dat Edith Schippers het veld niet kent waarvoor ze als minister verantwoordelijk is. Het tweede is dat ze ervan uit gaat dat de verzekerde het veld niet kent zodat ze iets wat al bestaat als nieuws kan verkopen. En het derde is dat de verzekerde weinig interesse heeft in de budgetpolis. Dit laatste is in ieder geval waar, want er is onder verzekerden weinig animo voor. Laten we hopen dat de andere twee niet waar zijn.

Delen