Nieuws?

Er zit soms een gradatie in de mate waarin nieuws nieuws is. Voor Zonnehuisgroep Amstelland is het nieuws dat de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde samenwerken in de zorg voor kwetsbare ouderen.

Dat die samenwerking een feit is, is in termen van kwaliteit van zorg waardevol. De specialist ouderengeneeskunde heeft de gerichte expertise om de oudere te ondersteunen in diens wens om op verantwoorde wijze thuis te blijven wonen. Een rol die geheel in lijn is met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA): zo zelfstandig mogelijk, met ondersteuning van naasten of vrijwilligers en eventueel ook met digitale ondersteuning.

Bovendien is de specialist ouderengeneeskunde de aangewezen persoon om samen met de oudere het advance care planning-gesprek te voeren. De samenwerking geeft de specialist ouderengeneeskunde een adviserende rol voor de huisarts, en kan de huisarts veel tijd besparen. Ook dat is een waardevol aspect ervan.

‘Waardevolle aspecten, maar op andere plaatsen in het land al lang een feit’

Het punt is alleen: wat in het nieuwsbericht van Zonnehuisgroep Amstelland nieuws is, is op andere plaatsen in het land al lang een feit. Soms al jarenlang en in een enkel geval is bij die samenwerking zelfs ook de wijkverpleegkundige en de casemanager dementie aangesloten. Ook heel waardevol. Alleen kan de financiering van de inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn een uitdaging zijn, lezen we in het persbericht van Zonnehuisgroep Amstelland. Indachtig de doelstelling van het GALA zou juist dát nu dan toch echt heel snel een gepasseerd station moeten zijn.

Delen