No show

No show, het gegeven dat patiënten zonder opgaaf van reden niet komen opdagen voor een afspraak in het ziekenhuis, is al jaren een discussieonderwerp. Ommelanden Ziekenhuis geeft nu een interessante draai aan die discussie via een peiling onder de no shows.

Wat blijkt: een kwart van de patiënten zegt geen afspraakbrief te hebben gehad en niet op de hoogte te zijn van de afspraak. Hoewel er niets boven Groningen gaat, mogen we toch aannemen dat het Ommelanden Ziekenhuis in dit opzicht niet uniek is en dat ditzelfde probleem zich dus ook in andere ziekenhuizen zal voordoen.

‘Verbetering van afsprakenregistratie is de enige constructieve oplossing’

In de no show-discussie is al eens geopperd dat patiënten die zich hieraan schuldig maken een financiële tegemoetkoming zouden moeten betalen. Onder het mom van ‘gelijke monniken gelijke kappen’ werpt dit de vraag op of dezelfde verplichting voor het ziekenhuis zou moeten gelden als het verzaakt. Maar laten we die route niet bewandelen. Verbetering van de registratie van de afspraken –  wat Ommelanden Ziekenhuis zelf voorstelt –  is natuurlijk de enige constructieve oplossing.

Blijft over het gegeven dat ook ruim een kwart van de patiënten aangeeft de afspraak simpelweg te zijn vergeten. In het kader van de zinnige zorg discussie zou Zorginstituut Nederland dit een heel interessant gegeven moeten vinden om dieper in te duiken.

Tot zover voor nu even, er staat een vakantie voor de deur. Mijn volgende blog leest u hier op maandag 20 september.

Delen