Nog decennia?

Bestuursvoorzitter Jan Cooijmans van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) belooft burgemeester Emme Groot van Delfzijl dat het ziekenhuis in die gemeente ‘nog decennia’ vooruit kan. Is dat een reële belofte? Ik vraag het mij af. Alle ingrepen met een levensbedreigend karakter zijn al verhuisd naar de OZG-locatie Lucas Ziekenhuis in Winschoten, en in het verlengde hiervan ook de intensive care. Ook de kraam- en kinderafdeling in Delfzijl zijn al lang weg. En de afdeling spoedeisende hulp is alleen nog tijdens kantooruren open.

Het ligt voor de hand dat zorgverzekeraars zich zullen afvragen of spoedeisende hulpvragen zich uitsluitend tijdens kantooruren voordoen. Zo niet, dan is het tamelijk kostbaar om zo’n afdeling slechts acht uur te benutten en de rest van de dag leeg te laten staan. Een 24-uurs huisartsendienst met goede triage en korte lijnen naar andere afdelingen SEH is dan effectiever. En Edith Schippers (VWS) heeft niet voor niets gezegd dat het Nederlandse zorglandschap toe kan met minder SEH’s dan het thans heeft.

Wat blijft er over van een ziekenhuis dat nog slechts een smal zorgaanbod tot zijn beschikking heeft? Op termijn waarschijnlijk niet zo heel veel meer dan die huisartsendienst. De aantrekkingskracht van zo’n kleine en beperkte instelling op jonge medisch specialisten en andere professionals die carrière willen maken in de zorg zal immers snel minder worden. Die gaan liever werken where the action is. Zo’n ziekenhuisje vergrijst dus, het bloedt langzaam dood. Hoe langzaam? Ik kan niet kijken in de glazen bol die Cooijmans blijkbaar wel tot zijn beschikking heeft. Maar ik deel ook niet zijn positieve levenshouding. Op ‘nog decennia’ zou ik in ieder geval geen cent durven inzetten.

Delen