Nog even scherpstellen

Je kunt van Edith Schippers (VWS) zeggen wat je wilt, maar lef heeft ze wel. Waar de meeste politieke partijen in het licht van de komende verkiezingen de kool én de geit willen sparen als het om de zorg gaat en vooral niemand op de tenen willen trappen, zegt Schippers gewoon hardop dat fors ingrijpen noodzakelijk is om de zorg betaalbaar te houden.

Het is alleen jammer dat ze er slechts één aspect van die zorg uitpikt: de ouderenzorg. Die moet bij de mensen thuis worden georganiseerd, stelt ze, met behulp van sociale netwerken in plaats van dure instellingen. Maar dan gaat ze voorbij aan het feit dat nu al zes op de zeven tachtigers nog in de eigen woonomgeving woont. Ook vergeet ze dat niet iedereen het sociale netwerk heeft dat verdere uitbreiding van die zorg thuis mogelijk maakt.

Verder is het vreemd dat Schippers stelt dat de voornaamste winst niet in de ziekenhuiszorg te halen valt. Haar voorganger Ab Klink wees er eerder deze maand nog op dat een enorme kostenbesparing in het verschiet ligt door overbehandeling te vermijden en het zorglandschap efficiënter in te richten. Het eerste betekent minder ziekenhuisbehandelingen en het tweede vraagt om versterking van de eerste lijn. Voor dat laatste is weliswaar een investering nodig, maar het is naïef om te denken dat die met besparing op uitsluitend de ouderenzorg te bekostigen zou zijn.

Schippers moet dus maar even terug naar de tekentafel. Ze heeft nog ruim drie weken de tijd om met iets beters te komen. Maar ze heeft in ieder geval één ding dat mij voor haar inneemt: ze durft hardop te zeggen dat impopulaire ingrepen onontkoombaar zijn. Met haar kritiek op partijen die alleen maar willen investeren in de zorg heeft ze natuurlijk gewoon gelijk.

Delen