Noodklok

Voor de zelfstandige klinieken in ons land is het duimen draaien tot 17 december. Dan neemt minister Edith Schippers van VWS een besluit over de vraag of de klinieken wel of niet onder het budgetplan gaan vallen dat voor de ziekenhuizen bestaat. Dit plan houdt in de ziekenhuizen voor 2012 te budgetteren op basis van hun omzetcijfers uit 2009. Uitvoering hiervan is mogelijk áls het proces van selectieve zorginkoop snel vorm krijgt en áls de beoogde substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn snel van de grond komt. De uitkomst zal dan zijn dat het aantal ziekenhuisorganisaties daalt en dat de overgebleven ziekenhuizen niet meer allemaal alle zorgvormen aanbieden, maar zich als overlevingsstrategie concentreren op de taken waarin ze goed zijn.

Als de zelfstandige klinieken ook onder dit regime gaan vallen, kan dit alleen maar leiden tot een regelrechte ramp. Klinieken zijn bedrijven in het MKB-segment en iedere econoom weet dat zo’n bedrijf in de eerste drie jaar van zijn bestaan met dertig procent per jaar moet groeien om ooit zijn break-even point te kunnen bereiken en dus een overlevingskans te hebben. Budgettering zorgt ervoor dat die mogelijkheid hiertoe in de kiem gesmoord wordt en dat bijna alle nog kort bestaande klinieken failliet zullen gaan. Minstens 150 klinieken zijn nog zo jong dat ze hierdoor rechtstreeks in hun voortbestaan zouden worden bedreigt, stelt Zelfstandige Klinieken Nederland. En dat zou meer dan alleen maar jammer zijn. Klinieken werken immers veel goedkoper dan ziekenhuizen, leveren minimaal dezelfde kwaliteit en bieden een wijze van klantbejegening die tot zeer goede beoordelingen leidt. Daarmee kunnen zowel patiënten als zorgverzekeraars hun voordeel doen. Maak je dit proces met budgettering onmogelijk, dan gooi je een belangrijke mogelijkheid voor zorginnovatie uit het raam.

Delen