Not invented here

Het is een mooi idee, een mantelzorgacademie. Het Maastrichtse MUMC+ heeft er nu één, bedoeld om patiënten en mantelzorgers voor te bereiden op een terugkeer naar huis, door ze eenvoudige medische handelingen aan te leren. Het bericht kreeg de afgelopen dagen aardig wat aandacht in de media en Socialweb stelt daarbij zelfs dat MUMC+ vooroploopt met dit initiatief.

Maar helaas. Zoeken op ‘mantelzorgacademie’ op Twitter levert aardig wat oudere resultaten op. Caren Kunst (@zorgenzo) Twittert er al vanaf 2012 over: ‘Onze mantelzorgacademie krijgt steeds meer vorm en inhoud. Opvallend hoeveel kennis de mantelzorger al heeft.’ In 2014 volgt: ‘De mantelzorgacademie ligt op schema. Vanaf 2015 ondersteunen we via scholing en training mantelzorgers en professionals tegelijk.’ Ook is er dit resultaat, uit 2012 van Marjan Boos (@gezondevoeding): ‘UMC St Radboud start in 2013 mantelzorgacademie, waar ook mensen getraind worden die met dementie te maken krijgen.’ Blijkbaar heeft de opzet daarvan toch wat langer op zich laten wachten, want pas in 2015 volgt op Skipr het bericht dat Radboudumc en Meander Medisch Centrum een mantelzorgacademie opzetten als pilot.

Eerder deze week liet Caren Kunst via Twitter weten: ‘Mantelzorgacademie bestaat al een jaar of tien. Het idee komt van Jacq Noorbergen en ondergetekende. We instrueerden mantelzorgers en informeel zorgverleners die handelingen verrichtten die formeel BIG-geregistreerde mag.’ Instrueerden, verleden tijd? Inderdaad, laat ze desgevraagd weten. Het initiatief was een kort leven beschoren, ‘want veel open einden in financiering’. Ook vanuit Radboudumc horen we er niet meer over. Over een paar maanden vanuit MUMC+ nog wel? We gaan het zien. Maar wat is de zorg toch een heerlijke speeltuin waarin ieder voor zich steeds opnieuw zijn eigen wiel uitvindt.

Delen