Nu even niet

Ze doen het toch maar even niet, ZorgSaam en Curamus: fuseren. Op zich is een fusie tussen een ziekenhuis en een ouderenzorgorganisatie niet zo’n vreemd idee. De zorg wordt in toenemende mate ouderenzorg tenslotte. En ziekenhuizen staan natuurlijk altijd klaar om patiënten op leeftijd op te nemen als die ziekenhuiszorg nodig hebben, maar ze willen hen liefst ook weer zo snel als verantwoord mogelijk is ontslaan. Goede afspraken met aanbieders in de ouderenzorg zijn hierbij essentieel.

Betekent dit dat je moet fuseren? Dat hoeft helemaal niet. Het Amsterdamse OLVG zette al jaren geleden een samenwerkingsverband op met zorgaanbieders Amsta en Zorggroep Amsterdam-Oost, om de doorstroom van oudere patiënten te bevorderen. Toen ik de betrokken partijen hierover in januari 2010 interviewde, namen zij geen van drieën het woord fusie in de mond.

Afgezien daarvan is het de vraag of het handig is om juist nu te fuseren. Zowel in de ziekenhuiszorg als in de intra- en extramurale ouderenzorg spelen zich op dit moment majeure ontwikkelingen af. Die vragen bij uitstek om een scherpe blik op de buitenwereld. Terwijl een fusie er juist voor zorgt dat de fusiepartners geruime tijd hun aandacht op het interne proces moeten richten, om te zorgen dat ze één geheel worden en dat de medewerkers en cliënten dit ook als zodanig gaan ervaren. Dat moet je niet willen op een moment waarop de buitenwereld net naar de hoogste versnelling schakelt.

Delen