Nuance

Al jaren geleden begonnen zorgverzekeraars het voor hun verzekerden interessant te maken om voor bepaalde vormen van zorg naar geselecteerde zorgaanbieders te gaan. Lees bijvoorbeeld dit bericht uit het AD van 11 juni 2008. CZ beval verzekerden toen voor het eerst aan om voor prostaatoperaties met een robot naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch te gaan. Voor het vergruizen van nierstenen zag CZ patiënten het liefst naar het Rotterdamse Erasmus MC gaan, omdat dit het laagste percentage heroperaties garandeerde. Hun eigen risico mochten patiënten dan houden. Met hetzelfde voorstel kwam een paar maanden later Zilveren Kruis (toen nog: Achmea) voor verzekerden die voor een aantal veel voorkomende behandelingen (hernia, borstkanker, staar, incontinentie en liesbreuken) bereid waren naar een van de daarvoor geselecteerde negen ziekenhuizen te gaan.

Discussie over vrije artsenkeuze is in de tussenliggende jaren veel scherper geworden

Het idee waarmee Zorg en Zekerheid nu komt, om verzekerden met artrose in de heup of knie vrijstelling van het eigen risico te bieden als zij zich hiervoor in een geselecteerd ziekenhuis laten behandelen is dus niet nieuw. Interessant is het wel, omdat sinds die tijd twee dingen zijn veranderd. Het eigen risico is sinds die eerste stappen in 2008 gestegen van 150 naar 385 euro. En de discussie over vrije artsenkeuze is in de tussenliggende jaren veel scherper geworden. Eerder deze maand bleek nog uit een recente enquête dat het merendeel van de geënquêteerden vrije artsenkeuze belangrijker vond dan een lage premie. Toch zeggen de leden van het klantenpanel dat Zorg en Zekerheid over zijn nieuwe idee raadpleegde nu unaniem dat ze hier volledig achter staan, omdat ze verwachten dat het experiment bijdraagt aan het in bedwang houden van de stijgende zorgkosten. Zien we hier een eerste kentering in het denken van de verzekerde?

Delen