Nuancering

Chris Oomen van DSW trekt een beetje een grote broek aan door te stellen dat mensen geen budgetpolissen willen. De feiten weerspreken wat hij zegt, want bij een andere zorgverzekeraar, Zilveren Kruis, hebben zowel de natura- als de budgetpolis niet over belangstelling te klagen. Waar vorig jaar nog 19 procent bij deze zorgverzekeraar voor een restitutiepolis koos, doet nu nog maar 5 procent dit.

Met de 55.000 nieuwe verzekerden die DSW er voor dit jaar bij krijgt, mensen die dus kiezen voor een restitutiepolis, komt deze zorgverzekeraar uit op een kleine 600.000 verzekerden. Daarvoor verdient Oomen lof, want het is een mooie prestatie. Zilveren Kruis verliest 105.000 verzekerden en komt daarmee uit op 3,4 miljoen. Het feit dat slechts vijf procent van hen (170.000) kiest voor een restitutiepolis en zes procent (204.000) voor een budgetpolis, plaatst de winst van DSW in een ander perspectief. Zó groot is de groep verzekerden in ons land die kiest voor een restitutiepolis dus niet. En zo klein is de groep die een budgetpolis wil evenmin. De cijfers geven ook nuance aan de discussie over vrije artsenkeuze, waarin Oomen steeds nadrukkelijk stelling heeft genomen. Immers, als 3.230.000 Zilveren Kruis verzekerden kiezen voor een natura- of budgetpolis, accepteren zij dat ze hun zorg alleen voor 100 procent vergoed krijgen als ze die afnemen bij gecontracteerde zorgaanbieders.

Critici zullen nu zeggen: deze mensen weten niet waar ze aan beginnen, ze kijken alleen maar naar de prijs van de polis. Dat zal voor een aantal van hen zeker gelden. Maar miljoenen die niet verder kijken dan hun neus lang is? Dat lijkt me minder waarschijnlijk. Misschien heeft de zwijgende meerderheid gewoon toch meer vertrouwen in de zorgverzekeraars dan sommigen graag stellen.

Delen