Nuchter standpunt

Herre Kingma heeft in alle (social) media behoorlijk op zijn donder gekregen voor zijn voorstel comazuipers zelf te laten betalen voor hun behandeling. Maar een Twitterpoll onder 317 deelnemers met de vraag ‘Behandeling comazuipen voor rekening van de comazuiper, goed idee?’ leidde wel tot 84 procent ‘ja’. Blijkbaar is er dus een overdonderend grote zwijgende meerderheid die het roerend met Kingma eens is, maar die in tegenstelling tot hem niet de lef heeft om dit hardop te zeggen. Tamelijk hypocriet.

De vraag is hoe letterlijk je Kingma’s betoog moet nemen. Gaat het puur om die comazuipers, of gaat het om de huidige maatschappelijke situatie waarin de zorgconsument geen enkele verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor zijn daden, maar wel alles kan vragen – en zelfs eisen – op het gebied van behandeling, en daarin nog zijn zin krijgt ook? Ik denk dat het Kingma vooral erom te doen was de zorgconsument eens met de neus op de zorgfeiten te drukken. En daarin kan ik hem alleen maar gelijk geven.

De critici die stellen dat het onterecht is alleen de comazuipers te grazen te nemen, hebben natuurlijk een punt. Mensen die in de auto stappen onder invloed van geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden, zouden ook zelf moeten betalen voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien. Hetzelfde geldt voor de groeiende groep herintredende vrijgezellen van veertig plus die zich melden met soa. Het zijn allemaal sukkels die beter zouden moeten weten. En het is dus inderdaad té gemakkelijk om alleen de comazuipers aan de schandpaal te nagelen. Maar het is ook té gemakkelijk om het signaal van Kingma bij voorbaat af te schieten en de onnadenkende zorgconsument zijn kostbare goddelijke gang te laten gaan.

Herre Kingma: petje af.

Delen