Nuchter

André Rouvoet nam afgelopen vrijdag met een interview in de Volkskrant afscheid als voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Hij plaatste in dit interview een paar opmerkingen die niet bij iedereen in even goede aarde vielen.

In de eerste plaats deze: “Aan ons zorgstelsel moet vooral niet te veel veranderen, en meer zeggenschap naar de politiek is al helemaal een slecht idee.” Een opmerking die hij natuurlijk niet toevallig maakt op het moment dat onze ministers en staatssecretaris het begrip ‘de regie terugpakken’ met enige regelmaat in de mond nemen. Op sommige onderdelen kan dit zeker een serieus te nemen overweging zijn. Maar laten we niet vergeten dat de overheid met de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet in 2006 een bewuste keuze maakte om de regiefunctie elders te leggen. De overheid is niet vanzelfsprekend de juiste partij om op grote dossiers de regierol te vervullen.

De overheid is niet vanzelfsprekend de juiste partij om op grote dossiers de regierol te vervullen

En dan ten tweede deze: “Zorgverzekeraars zijn er niet om zorgverleners aan het werk te houden.” Ook geen uitspraak waarmee je in bepaalde kringen vrienden maakt, maar het is wel waar wat Rouvoet hier zegt. De taak van de zorgverzekeraars is op alle onderdelen van de zorg voldoende zorg in te kopen. Over de vraag of ze dat op al die onderdelen doen, kun je discussiëren en het is ook goed als die discussie wordt gevoerd. Maar zorgverleners aan het werk houden is inderdaad niet de rol van zorgverzekeraars. Wie zegt dat dit wel zo is, zal snel op zijn standpunt terugkomen als hij de gevolgen ziet die dit voor zijn premie heeft.

Kortom: Rouvoet zegt gewoon heel nuchter waar het op staat. Wat dat betreft was dit interview een passende afsluiting van Dry January.

Delen