Nuchtere Winter

Het zal nauwelijks als een verrassing komen dat het Slotervaartziekenhuis een reorganisatie aankondigt. Het ziekenhuis kwam vorig jaar in de financiële problemen toen de toenmalige eigenaar Aysel Erbudak zich op het standpunt stelde dat ze recht had op meer speelruimte – en dus meer geld – dan de zorgverzekeraar acceptabel achtte. De slepende strijd die hieruit voortvloeide, berokkende het ziekenhuis veel schade.

De huidige eigenaar Loek Winter is uit ander hout gesneden dan zijn voorganger. Hij beseft terdege dat het Slotervaart in Amsterdam slechts een van de vele ziekenhuizen is en dat hij dus voor dit huis geen al te grote plaats kan opeisen in het ziekenhuislandschap. De beslissing die hij direct na de overname nam, om de apotheek en de oncologische neurochirurgie over te doen aan het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, getuigden hier ook al van.

De recht-door-zee-aanpak die nu voorligt, maakt direct het verschil duidelijk tussen de twee bestuurders Erbudak en Winter. Waar Erbudak zich bereid toonde om met iedereen overal over in discussie te gaan, kiest Winter eieren voor zijn geld. Hij zet de stappen die hij nodig vindt en beschouwt de omstandigheden waarin hij moet functioneren als een gegeven. De vraag wat beter is, hangt van ieders persoonlijke voorkeur af.

Delen