Nuchterheid

Gisteren gaf ik in opdracht van adviesbureau Quintessence Healthcare les aan secretaresses van raden van bestuur in de care en de cure. De opdracht: schets de ontwikkelingen in het zorgveld waar de bestuurders in de komende periode mee te maken krijgen. Aan het begin van de middag peilde ik bij de cursisten hoe de stemming onder hun bazen was. Onrustig, zo bleek. In alle domeinen van het zorgveld komen veel beleidsstukken op hen af. En het uitblijven van een écht beleidsdocument op de derde dinsdag van september, door de val van het kabinet eerder dit jaar, betekent dat onduidelijkheid blijft bestaan over belangrijke dossiers zoals de Wmo en de vraag of de AWBZ een voorziening wordt of een verzekerd recht blijft. Hoe kun je als zorgaanbieder beleid ontwikkelen als antwoorden uitblijven. In de stelling ‘de overheid is in de ontwikkelingen na de stelselherziening onze meest onbetrouwbare partner’ herkenden de cursisten veel.

Ook verbaasden ze zich over het feit hoeveel synoniemen bestaan voor het woord bezuiniging: ambulantisering, activerende begeleiding, transitie, scheiding wonen en zorg, noem maar op. De algemene conclusie luidde dat de overheid feitelijk gewoon bezig is om de verzorgingsstaat weer af te breken die na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd. Begrijpelijk vonden de cursisten dat dan weer wel, en in een aantal gevallen ook wel beter voor de patiënt trouwens. “We zijn te ver doorgeschoten in het medicaliseren van mensen”, zei een cursist letterlijk. Het was een middag van grote nuchterheid.

Delen