Nyfer legt een ei

Als het eerder deze week verschenen rapport van Nyfer één ding doet, dan is het bevestigen wat de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg al veel langer zegt: we moeten een cultuuromslag maken van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. De conclusie van Nyfer dat de kostenontwikkeling in de zorg minder te maken heeft met vergrijzing dan met verkeerde prikkels, is verre van nieuw.

Nyfer stelt nu dat we niet de aandoening maar de mens in zijn sociale omgeving centraal moeten stellen. Verder moeten we de focus richten op gezondheid, kwaliteit van leven en de bevordering daarvan. Ook is goede coördinatie nodig tussen zorggebruiker, zorgverleners en organisaties die bij de zorg betrokken zijn. En preventie moet een integraal onderdeel van de zorg zijn. Geen wonder dat ik in een van de reacties (op Zorgvisie.nl) lees dat dit rapport wat inspirerender was geweest als het twintig jaar geleden was verschenen. Wat een slaapverwekkend voor de hand liggende conclusies inderdaad.

Maar bewijst dit rapport nu het faillissement van de marktwerking in de zorg, zoals SP-Kamerlid Renske Leijten maar direct concludeert? Nee natuurlijk, want de conclusie is niet dat concurrentie en omzetmaximalisatie voor de hard stijgende zorgkosten zorgen, zoals zij stelt. De conclusie is dat zorgaanbieders nog te weinig prikkels hebben om doelmatig te werken, en dat zorgconsumenten nog te weinig hoeven na te denken over de vraag tot welke kosten hun zorgconsumptie leidt. De juiste weg is dus niet marktwerking afschaffen, maar de zorgverzekeraars de volle ruimte bieden om via gerichte zorginkoop de juiste prikkels te bieden, en de eigen bijdrage voor de verzekerden verhogen.

Delen