Omgaan met tuchtzaak

Geconfronteerd worden met een tuchtzaak is voor iedere zorgprofessional een grote stressfactor. Het moeten doorlopen van de betreffende procedure maakt het meestal nog erger.

Niet zelden leidt dit tot ernstige (psychische) problemen bij de professional en soms zelfs tot definitief stoppen met de uitoefening van het vak. Tijdens het symposium Klachten en Tuchtrecht in de Zorg, de weg van reflex naar rede, 12 maart in de Rode Hoed in Amsterdam, komt het hele proces aan de orde waarmee een zorgverlener in dit traject te maken krijgt. Verschillende zorgprofessionals, onderzoekers en juristen (onder meer van VvAA) behandelen de weg die wordt doorlopen: van de kans om klachten te voorkomen door een conflict te benoemen, de mogelijke rol van de klachtenfunctionarissen en geschillencommissies tot en met het doorlopen van een tuchtrechtzaak. Meer informatie en inschrijven via lemion.nl/tuchtrecht/

Delen