Onaanraakbare visite

De ‘kom-op-visite-kar’ zit bij Laurens Stadszicht in Rotterdam voor de komende tijd helemaal volgeboekt. Begrijpelijk, want het is een slimme vinding van familiebedrijf Van Balen uit Maassluis in de discussie over het bezoekverbod in verpleeghuizen.

Her idee zal zeker de aandacht trekken van minister Hugo de Jonge, die vanaf 11 mei bij wijze van proef bezoek in een klein aantal verpleeghuizen weer wil toestaan. Bewoner en bezoeker blijven gescheiden van elkaar, en de kar is ook veilig voor de bezoeker omdat hij na ieder gebruik kan worden gereinigd.

Datzelfde kan niet worden gezegd voor de ontmoetingsruimte waar verpleeghuisbezoekers kunnen wachten tot ze aan de beurt zijn voor een raamvisite. Hierover schreef journalist Jacqueline de Vree afgelopen vrijdag op Twitter: ‘Joepie, ik mag donderdag op raamvisite bij mijn vader. Ik vind het eigenlijk best eng. De bezoekers moeten in de ontmoetingsruimte wachten tot ze aan de beurt zijn. Dat gedeelte baart me het meeste zorgen’. Iets om serieus bij stil te staan.

Verpleeghuisbewoners hebben geen tijd te verliezen

Volgens Verenso komt De Jonge te vroeg met zijn proef. Aan belangrijke randvoorwaarden voor het personeel – beschermingsmiddelen en tests – is nog niet voldaan. En moeten bezoekers niet ook worden getest? Anne-Mei The bracht recent terecht onder de aandacht dat verpleeghuisbewoners juist geen tijd te verliezen hebben. Het leven loopt er op zijn eind en daarom is het belangrijk om te kijken naar de kwaliteit van leven, ook in deze bijzondere tijd.

Kan de ‘kom-op-visite-kar’ daarin een rol spelen? Voor een deel van de betrokkenen wel. Maar het is ook voorstelbaar dat een verpleeghuisbewoner met dementie niet begrijpt waarom een zoon of dochter in een kar zit en dus onaanraakbaar is.

Delen