Onbetaalbaar

PVV-Kamerlid Fleur Agema noemt het ‘een stuitend afscheid’ van onze minister van volksgezondheid dat het niet is gelukt om voor het cystische fibrose geneesmiddel Orkambi met fabrikant Vertex tot overeenstemming te komen over een prijs die opname in het basispakket van de zorgverzekering mogelijk maakt. Misschien toch een beetje kort door de bocht, gelet op de informatie die het ministerie van VWS biedt over de zaak, en de op die pagina ook te downloaden Q&A over het middel. Het is slechts geschikt voor een kleine groep CF-patiënten en leidt bij hen maar tot een relatief beperkte verbetering van de longfunctie. Veel andere Europese landen vergoeden het ook niet. En: het kost per patiënt 170.000 euro per jaar. Van die prijs zou 82 procent af moeten om het kosteneffectief te maken, becijferde Zorginstituut Nederland.

Los van de vraag hoe stuitend de beslissing is:  hoe nu verder?

Op de vraag of de beslissing van de minister zo stuitend is, valt in dit individuele geval dus wel wat af te dingen. Toch is de vraag wel: hoe nu verder? Wachten op een nieuw en beter CF-middel, en dan maar hopen dat dit wél kosteneffectief is? Of meegaan in de opvatting van gezondheidseconoom Wim Groot dat de stijging van de uitgaven aan dure geneesmiddelen eigenlijk helemaal niet zo’n probleem is. In die opvatting lijkt hij tamelijk alleen te staan.

Het is niet de eerste keer dat de prijs van een geneesmiddel tot discussie leidt over de vraag of het wel een plaats verdient in het basispakket. En gelet op de Horizonscan Geneesmiddelen zal het ook niet de laatste keer zijn. Tijd voor een brede maatschappelijke discussie over wat we voor een geneesmiddel (of een mensenleven) over hebben? Wil de man of vrouw die dit aandurft nu opstaan? Hmm, niemand?

Delen