Onder voorwaarden

De Engelsen kennen de mooie uitdrukking ‘Be careful what you wish for’. Feitelijk is dit de boodschap van Wim Groot en Henriette Maassen van den Brink aan de Tweede Kamer bij het gewijzigde wetsvoorstel van Hanke Bruins Slot, Lilianne Ploumen en Renske Leijten voor het verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars. ‘De indieners van het wetsvoorstel realiseren zich kennelijk nog steeds niet welke consequenties een verbod op winstuitkering heeft’, schrijven ze.

‘Be careful what you wish for’

Die consequenties hangen voor een belangrijk deel samen met Europese regelgeving. Groot en Maassen van den Brink stellen dat het niet aannemelijk is dat het Europese hof een verbod op winstuitkering zal beschouwen als noodzakelijk voor het beschermen van het algemeen belang. Bovendien is het in strijd met de regels voor vrij verkeer van kapitaal in de EU en met de bescherming van eigendom die is vastgelegd in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De achterliggende impliciete boodschap is: je kunt misschien een meerderheid in beide Kamers krijgen voor het verbod, maar dat zal dan vervolgens bij het Europese hof toch weer sneuvelen. Alle werk voor niets.

Bovendien, een verbod op winstuitkering betekent dat zorgverzekeraars geen risicodragend kapitaal meer mogen aantrekken. Kapitaal kan dan alleen komen van leningen (die met rente moeten worden terugbetaald) of uit reserveopbouw. Op dit moment gebruiken de zorgverzekeraars hun reserves juist om de zorgpremie kunstmatig laag te houden. De mogelijkheden daartoe zijn, mede wederom door Europese regelgeving, beperkt. Is het misschien niet slimmer om in plaats van een verbod op winstuitkering te spreken over heldere voorwaarden waaronder het wél toegestaan is?

Delen