One health

Laatst kwamen vrienden langs die kortgeleden een fikse COVID-infectie hadden doorstaan. Ze waren er klaar mee, dus waren ze maar eens een rondje gaan rijden. Of wij koffie hadden? Oh, en de hond was ook mee. Geen probleem, toch? Of waren we soms bang voor COVID?

De laatste tijd krijgen dierenartsen regelmatig dit soort vragen. Wat mag wel en wat kan écht niet met je huisdier in tijden van corona.

Hier komt een zoönose als COVID dicht bij ons dagelijks bestaan en onze bezigheden. Mens en dier zijn beide gevoelig voor COVID; wat betekent dat voor ons? One Health neemt ons mee in het onderzoek naar de verbanden, transmissies en behandelingen bij dit soort humaan-veterinaire infectieziekten. Een constructieve samenwerking tussen deze beide disciplines is daarom essentieel.

‘Of waren we soms bang voor COVID?’

One Health geeft inzicht in hoe wij ons met betrekking tot deze zoönose moeten gedragen. Wij mensen onderling, maar ook in relatie tot ons huisdier. Het is raadzaam dat iedereen met klachten het contact met een huisdier vermijdt. Honden en katten kunnen besmet raken. Konijnen en hamsters ook. De kans dat zij ziek worden, of de infectie overdragen, is vooralsnog klein. Maar het virus muteert, ook in deze dieren, wat weer nieuwe transmissieroutes met zich kan meebrengen. Terughoudendheid in deze is dus terecht.

Compleet tegenovergesteld aan de negatieve associatie die zoönose oproept, kunnen dieren ook een heel positieve werking hebben op de gezondheid van mensen. Dat is ook onderdeel van One Health. Het grote aantal honden dat in coronatijd door gezinnen is geadopteerd, is hiervan een fraai voorbeeld. 

One Health heeft voor mij echter nog een extra duiding. Vooral in deze tijd. Eén gezondheid, het woord zegt het al, één en niet twee. Dus laten we daar zuinig op zijn. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor en met de ander. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

Delen