Ongefilterd

Moeten patiënten direct inzage krijgen tot alle gegevens in hun EPD? Deze vraag wierpen Yvo Smulders en Suzanne Metselaar (beiden VUmc) op via Medisch Contact en sindsdien is het onrustig op Twitter. De twee vinden onmiddellijke en ongefilterde toegang tot de gegevens onwenselijk, omdat de patiënt veel meer aan de informatie heeft als die volledig, begrijpelijk en van context voorzien is.

Op Twitter zien we mensen die het hier faliekant mee oneens zijn, maar ook anderen – veelal artsen – die vrezen dat ongefilterde informatie door het niet goed begrijpen ervan of door verkeerde interpretatie bij patiënten tot onrust of zelfs paniek kan leiden. Dat is zeker niet ondenkbaar en ik ben daarom geneigd het met die laatsten eens te zijn.

Bij het standpunt dat Patiëntenfederatie Nederland op Twitter weergaf – “Wij zijn van mening dat de patiënt moet kunnen bepalen wat hij wil. Dus de mogelijkheid om ongeautoriseerde resultaten meteen te zien” – heb ik dan ook enige reserve. Niet alleen de patiënten die in staat zijn die ongeautoriseerde resultaten op waarde te schatten zullen van die mogelijkheid gebruikmaken.

Is de spreekkamer wel de juiste plek om iemand slecht nieuws te geven?

De discussie op Twitter sloeg een interessante zijweg in toen iemand zich afvroeg of de spreekkamer wel de juiste plek is om de patiënt slecht nieuws te geven. Een terecht punt, videoconferencing kan een interessant alternatief zijn, omdat de patiënt daarbij in zijn eigen omgeving kan blijven, liefst met naasten om zich heen die kunnen helpen om de eerste klap van het slechte nieuws op te vangen. Misschien is dat dus wel het ideaalbeeld: een telefoontje van de assistent: “Bent u om drie uur beschikbaar voor een videogesprek? De arts zet uw gegevens dan online en bespreekt ze meteen met u om ze te verduidelijken en uw eventuele vragen te beantwoorden.” Persoonsvolgende zorg. Maar organiseer het maar eens.

Delen