Ongelukkige beslissing

Hoewel dokter P gisteren op Twitter niet het niveau van trending topic wist te bereiken, domineerde hij wel nagenoeg de hele middag mijn tijdlijn. Voor wie het gemist heeft: dokter P is de hoofd/hals oncologisch chirurg van het UMC Utrecht die betrokken is geweest bij twee incidenten met dodelijke afloop op de afdeling KNO. Vanwege die incidenten is hij november vorig jaar – zoals het UMCU benadrukt ‘op eigen verzoek’ – uit zijn functie ontheven, maar hij is nu weer aan het werk.

In social-mediareacties lees ik dat sommige mensen moeite hebben met deze re-integratie. Niet onbegrijpelijk wellicht na wat er is gebeurd, maar gezien het feit dat hij niet uit het register is geschrapt, ligt het toch wel in de rede dat hij op enig moment weer aan de slag gaat. Dat dit onder supervisie geschiedt en dat elke stap van zijn re-integratieproces wordt geëvalueerd voordat hij verder mag, getuigt van zorgvuldigheid in het proces.

De reactie van de Inspectie – “We gaan natuurlijk vragen waarom het ziekenhuis vindt dat deze kno-arts nu weer aan het werk kan gaan” – lag voor de hand

Het is dan ook erg ongelukkig dat het UMCU op één onderdeel toch een steek heeft laten vallen. Het heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg namelijk pas gisteren op de hoogte gesteld van dokter P’s re-integratie, nadat die al een aanvang had genomen dus. Gelet op het feit dat de afdeling KNO van het ziekenhuis onder verscherpt toezicht van de Inspectie staat, is deze volgorde op zijn minst niet heel erg slim. De reactie van de Inspectie – “We gaan natuurlijk vragen waarom het ziekenhuis vindt dat deze kno-arts nu weer aan het werk kan gaan” – lag dan ook voor de hand. Het bestuur van UMCU had beter moeten weten.

Komende week ben ik er niet. Op maandag 11 april leest u op deze plaats mijn volgende blog.

Delen