Ongelukkige combinatie

De KNMG reageert nuchter op het voorstel van minister Edith Schippers (VWS) om agressieve patiënten zorg te onthouden. De artsenfederatie stelt: “Artsen hebben zorgplicht maar mogen zorg weigeren aan agressieve patiënten. Het actieplan van Schippers benadrukt dit.” Die benadrukking is inderdaad op zijn plaats, want patiënten hebben behalve rechten ook plichten.

Herre Kingma werd recent stevig onder vuur genomen toen hij dit aspect reduceerde tot de comazuipers, maar feit is wel dat patiënten in ons land amper op die verplichtingen worden aangesproken. In relatie tot agressief gedrag is het onhoudbaar deze situatie te laten voorbestaan, want de agressie van patiënten tegen hulpverleners kan dusdanig ernstige vormen aannemen dat (voortzetting van de) behandeling niet verantwoord is. Iedere psychiater in crisisdienst heeft geleerd hierin zijn eigen grenzen te stellen en deze beroepsgroep gaat op goede wijze met dit gegeven om.

In andere reacties die ik op het nieuws lees, kom ik meer scepsis tegen over het actieplan. De kern hiervan wordt helder verwoord in een Tweet die ik gisterenmiddag las: “Leuk voor die patiënten die geen geld hebben voor de GGZ en doordraaien.” Dat is een rake kanttekening. De waarschuwingen van psychiaters tegen de invoering van de eigen bijdrage in de GGz zijn niet van de lucht. De combinatie in het beleid van de minister – enerzijds een drempel opwerpen voor toegang tot de GGz en anderzijds agressief gedrag afstraffen door patiënten zorg te onthouden – is in dit licht wel heel erg ongelukkig. Wordt het actieplan inderdaad doorgevoerd, dan valt te vrezen dat politie en justitie het druk zullen krijgen met onhandelbare psychiatrische patiënten.

Delen