Ongewenst gedrag

Nederland scoort hoog als het gaat om de toediening van potentieel ongewenste medicatie en dat is geen fijn onderwerp om mee in een top tien te staan. Bij ouderen met dementie gaat het hierbij onder andere om psycholeptica, zoals antipsychotica, en staat de toediening vaak in relatie tot wat we tegenwoordig onbegrepen gedrag noemen.

Het feit dat de oude benaming ongewenst gedrag inmiddels is verlaten, is veelzeggend. Het laat zien dat de zorgprofessionals die voor deze mensen werken, beseffen dat ze niet hun eigen reactie op het gedrag centraal moeten stellen, maar degene die het gedrag vertoont. En dat ze er energie in moeten steken om dit gedrag te leren begrijpen, in plaats van degene die het vertoont maar gewoon een pilletje te geven om van het probleem af te zijn. Gelukkig bestaat hiervoor in de verpleeghuizen de laatste jaren steeds meer aandacht, en worden ook successen geboekt.

Het feit dat de oude benaming ongewenst gedrag inmiddels is verlaten, is veelzeggend

Hoe belangrijk die aandacht voor dit onderwerp is, onderstreepte de Noorse hoogleraar langdurige zorg Bettina Husebo, vorige week in Nederland voor een symposium van de stichting Topcare. Zij vertelde dat onderzoek had uitgewezen dat ouderen met dementie die antipsychotica toegediend krijgen voor onbegrepen gedrag tweemaal zo snel overlijden als mensen die het niet krijgen. “Deze mensen hebben meer aan een individuele benadering van hun gedrag dan aan medicatie”, zei ze. Zo is het, en zoals gezegd staat dit onderwerp in de Nederlandse verpleeghuizen ook sterk in de belangstelling. Al is hierbij wel de vraag aan de orde of en in hoeverre het personeelsgebrek in die huizen de continuïteit hiervan in de weg staat.

Delen