Onhoudbare stelling

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de Orde van Medisch Specialisten probeert vast te houden aan een mening die uiteindelijk toch onverdedigbaar blijkt. De mening namelijk dat de IFMS-gesprekken die medisch specialisten voeren om hun functioneren tegen het licht te houden vertrouwelijk zijn, en niet bedoeld om te delen met de raad van bestuur van het ziekenhuis.

Peter Holland, zelf oud-specialist maar ook oud-bestuurder, maakt in Zorgvisie helder duidelijk waarom die stellingname niet lang meer houdbaar kán zijn. “Problemen ontstaan altijd bij specialisten die niet aan IFMS doen”, zegt hij. Zij hebben simpelweg geen behoefte aan die kritische blik in de spiegel. En juist het feit dat zij die behoefte niet hebben, zou argument genoeg moeten zijn om hen hiertoe te verplichten. Het noemen van de naam Ernst Jansen Steur volstaat om uit te leggen waarom.

De stellingname van de Orde suggereert dat het functioneren van medisch specialisten uitsluitend een zaak is van henzelf. Die suggestie klopt niet, want zij hebben rekening te houden met – en dus rekenschap af te leggen aan – de omgeving waarin ze werken. Ze zijn geen solisten, maar onderdeel van een team dat een gezamenlijke inspanning levert. De patiënt en de ziekenhuisorganisatie zijn afhankelijk van de kwaliteit van die inspanning. En kan de kwaliteit van die inspanning gecompromitteerd worden doordat een van de teamleden onder de maat presteert, dan is het in ieders belang die situatie zo snel mogelijk te corrigeren. Ook in het belang van de betreffende medisch specialist zelf. Geconfronteerd worden met je menselijkheid kan heel ontnuchterend zijn. Maar geconfronteerd worden met de hoon van burgers en een hard oordeel van een rechter is tien keer erger.

Delen