Onomkeerbaar

Brigit Toebes (hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief Rijksuniversiteit Groningen) weet het zeker: we gaan ‘betuttelwaarts’. Ze heeft het natuurlijk over het bericht uit de Volkskrant van afgelopen vrijdag, waarin werd aangekondigd dat het kabinet onder aanvoering van staatssecretaris Paul Blokhuis sterk gaat inzetten op preventie. Rokers worden paria’s en ook de consumptie van drank, suiker en vet wordt aan banden gelegd.

Toebes heeft gelijk, dat mag duidelijk zijn. En het zal verder gaan dan zij zich wellicht op dit moment al realiseert, want het zal niet beperkt blijven tot preventie. Ook wie ziek is, zal steeds meer aangesproken worden op de noodzaak om verantwoorde keuzes te maken. We zullen vaker te horen krijgen dat niet alles wat kan ook moet. En we zullen er vaker op aangesproken worden dat het de moeite waard is om bij ziekte te kiezen voor gezonder leven in plaats van medische behandeling.

Ook wie ziek is, zal steeds meer aangesproken worden op de noodzaak om verantwoorde keuzes te maken

De volgende stap laat zich raden. Die zal zijn dat iemand bij wie een leefstijl gerelateerde ziekte wordt gediagnosticeerd voor de keuze wordt gesteld: accepteren een gecombineerde leefstijlinterventie te ondergaan of een hogere zorgpremie gaan betalen. Met ingang van 1 januari 2019 komen drie gecombineerde leefstijlinterventies in het basispakket van de zorgverzekering, dus er is al op voorgesorteerd. Ga er niet van uit dat er nog een weg terug is.

Delen