ontgoocheld

Hoe ver heb je het als ziekenhuizen laten komen als je cliëntenraden op een gegeven moment tegen je moeten zeggen: “Ga nou eens samenwerken”? Met deze situatie zien het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en ziekenhuis Zorgsaam zich nu geconfronteerd. De cliëntenraden laten in een brief aan de twee raden van bestuur weten ‘ontgoocheld’ te zijn over de gang van zaken. De Zeeuwse ziekenhuizen hadden al in 2012 beloofd meer te gaan samenwerken, maar in de praktijk is daarvan niets terechtgekomen. De tegenstellingen tussen beide ziekenhuizen zijn juist vergroot, stellen de cliëntenraden.

Deze gang van zaken werpt twee vragen op. De eerste is of de cliëntenraden in beide ziekenhuizen wel de positie hebben die ze verdienen. Als dat wel het geval is, en de raadsleden zijn ook voldoende professioneel om hun rol te pakken, dan had het niet zover hoeven komen. De tweede vraag is of de bestuurders van deze ziekenhuizen de afgelopen jaren meer met hun eigen belangen bezig geweest zijn dan met de belangen van hun patiënten. Of laat ik het zo zeggen: wat er nu gebeurt, werpt de vraag op of het begrip dienend leiderschap al wel zijn weg heeft gevonden naar de Zeeuwse ziekenhuizen. Terwijl het toch eigenlijk heel logisch is dat ziekenhuizen er niet zijn om hun eigen belangen voorop te stellen, maar om meerwaarde te bieden aan de patiënten die van hen afhankelijk zijn. Als samenwerking een voorwaarde is om tot die meerwaarde te komen, mogen bestuurders zich niet verliezen in drie jaar discussie achter voor de doelgroep gesloten deuren.

Delen