ontgoocheld

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Hoe ver heb je het als ziekenhuizen laten komen als je cliëntenraden op een gegeven moment tegen je moeten zeggen: “Ga nou eens samenwerken”? Met deze situatie zien het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en ziekenhuis Zorgsaam zich nu geconfronteerd. De cliëntenraden laten in een brief aan de twee raden van bestuur weten ‘ontgoocheld’ te zijn over de gang van zaken. De Zeeuwse ziekenhuizen hadden al in 2012 beloofd meer te gaan samenwerken, maar in de praktijk is daarvan niets terechtgekomen. De tegenstellingen tussen beide ziekenhuizen zijn juist vergroot, stellen de cliëntenraden.

Deze gang van zaken werpt twee vragen op. De eerste is of de cliëntenraden in beide ziekenhuizen wel de positie hebben die ze verdienen. Als dat wel het geval is, en de raadsleden zijn ook voldoende professioneel om hun rol te pakken, dan had het niet zover hoeven komen. De tweede vraag is of de bestuurders van deze ziekenhuizen de afgelopen jaren meer met hun eigen belangen bezig geweest zijn dan met de belangen van hun patiënten. Of laat ik het zo zeggen: wat er nu gebeurt, werpt de vraag op of het begrip dienend leiderschap al wel zijn weg heeft gevonden naar de Zeeuwse ziekenhuizen. Terwijl het toch eigenlijk heel logisch is dat ziekenhuizen er niet zijn om hun eigen belangen voorop te stellen, maar om meerwaarde te bieden aan de patiënten die van hen afhankelijk zijn. Als samenwerking een voorwaarde is om tot die meerwaarde te komen, mogen bestuurders zich niet verliezen in drie jaar discussie achter voor de doelgroep gesloten deuren.

4 Reacties Reageer zelf

 1. Gerda Schapers
  Geplaatst op 8 mei 2015 om 09:54 | Permalink

  Heel waar. Hetzelfde zie ik gebeuren bij de stagnerende samenwerking tussen AVL en UMCU. Ten koste van kankerpatiënten die veel baat zouden hebben bij samenwerking van deze twee ziekenhuizen die beiden ontzettend veel expertise in huis hebben. Zon triest. Patient centraal. Wordt al 45 jaar tevergeefs geroepen en ja, wij patiënten moeten daar nu eindelijk eens iets aan doen.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 8 mei 2015 om 10:02 | Permalink

  De verandering zal inderdaad vanuit de doelgroep moeten komen, dat ben ik met je eens. Maar wel op georganiseerde wijze, cliëntenraden kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Vooropgesteld dat de zorgaanbieder het aandurft een sterke cliëntenraad te hebben die echt invloed heeft op het organisatiebeleid.

 3. Désirée Hairwassers
  Geplaatst op 8 mei 2015 om 10:26 | Permalink

  Het is ontgoochelend, te zot voor woorden. Ik ken de details van deze kwestie natuurlijk niet, maar waarschijnlijk draait het, zoals overal, om macht, geld en belangen. Een groot compliment aan de cliëntenraden die de handen ineen geslagen hebben.

  Net als Gerda denk ik dat het hoog tijd is dat patiënten daar iets aan gaan doen. Dat stelt wel eisen aan patiënten, aan hun kennisniveau van de gezondheidszorg, van hun ziekte, van het zorgstelsel, van geneesmiddelenontwikkeling. Dat vereist ook dat ze zich niet laten imponeren door machtsvertoon. Te vaak zie ik dat patiënten voor karretjes gespannen worden. Dat is wrang. Daarmee verliezen ze focus op dat wat écht relevant is voor patiënten en daarmee verliezen ze geloofwaardigheid.

  Ik ben het ook met je eens, Frank, dat zorgaanbieders het moeten aandurven om een sterke cliëntenraad te hebben. Iedereen die patiënten betrekt moet werkelijke inspraak en invloed dulden omdat patiëntenbetrokkenheid anders een wassen neus is. Ook dat zie ik vaak. Patiënten als klapvee, omdat ze dan het hokje Patiëntenbetrokkenheid kunnen aankruisen.

  De zorg kan alleen verbeteren als zorgaanbieders, zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijven, leveranciers van medische apparaten en materialen én patiënten met elkaar aan tafel gaan en elkaars belangen en positie respecteren. Geen machtsvertoon maar discussie op inhoud. Ik gun het de Zeeuwen en de rest van Nederland ook.

 4. ANH Jansen
  Geplaatst op 8 mei 2015 om 11:48 | Permalink

  ACM en NZa? EU Wet en Regelgeving inzake Mededinging? Gereguleerde marktwerking? Concurrentie en Samenwerken?

  Worden Cliëntenraden nu ook geacht kennis van zaken te hebben over Mededingingswetgeving?

  Wat gaat er gebeuren met de prijs als de concurrentie tussen de twee ziekenhuisorganisaties wegvalt? En met de kwaliteit? Is er verband tussen een monopolie en de geboden kwaliteit? Welke kwaliteit biedt de monopolist bij uitstek, de Overheid zelve, dan wel niet? Al jaren is de toegevoegde waarde van de Overheid negatief.

  Laat die Cliëntenraden zich maar bezighouden met de rol die zij bij de betreffende zorginstelling vervullen; bewaken van de geleverde kwaliteit. Hoe de kwaliteit te verbeteren is aan de zorginstelling en aan de toezichthouder; de IGZ. En als laatste de zorgverzekeraar; die koopt zorg in namens de verzekerden! De verzekerden dienen bij de verzekeraar hun beklag te doen over de achterblijvende kwaliteit en de verzekeraar te dwingen betere zorg in te kopen op straffe van verlies van klandizie.

  Blijft de kwaliteit achter bij de Benchmark dan is het vormen van een monopolie an sich binnen het NL Systeemmodel echt niet de oplossing.

  Er is nu eenmaal gekozen voor het systeemmodel Zorgstelsel 2006 op basis van gereguleerde concurrentie tussen verzekeraars onderling die zorg inkopen namens verplicht verzekerden bij zorgaanbieders die onderling met elkaar moeten concurreren om de gunst van dezelfde verzekerden die met de voeten mogen stemmen.

  Die keuze voor het systeemmodel is gemaakt in het stemhokje.

  Concurreren en Samenwerken is zuiver ZEN: hoe klinkt het geluid van een klappende hand?

  Laat die Cliëntenraden zich maar eens beraden op een stemadvies.

  De Zweden laten zien hoe concurrentie in een samenwerkingsmodel vorm kan krijgen; alles transparant. Niemand wil immers de slechtste zorgaanbieder van het land zijn.
  En neem je Cleveland/Mayo/Sloan/MD Anderson e.a. als Benchmark, dan kan ook een monopolie stelsel topkwaliteit leveren. Die benchmark is echter niet voor niets in de USA. Daar legt de Overheid geen budgetplafond op aan private verzekeraars en private zorgaanbieders. Geen MBI. Geen BKZ.

  Een utopie in Nederland. Dus nemen Overheid en NL Verzekeraars het gemiddelde in Nederland als benchmark. De Gauss Curve.

  En krijgen we Cliëntenraden die oproepen tot samenwerken van zorgaanbieders die worden geacht te concurreren met elkaar.

  Ontgoocheld? Waar is mijn Eend?