(Ont)Regel de zorg

Actiecomité Het Roer Moet Om en VvAA maken zich samen hard voor het terugdringen van onnodige administratie en regelgeving in de zorg. Met als doel: meer tijd voor de patiënt. Huisarts Peter de Groof legt uit.

Tekst: Tjomme Reeringh

 

Gezocht: (Ont)Regelaars! Met een paginagrote advertentie in een landelijke krant en via filmpjes en berichten op social media werd deze boodschap breed verkondigd de afgelopen tijd. Inmiddels is de selectie voor de denktankleden in volle gang. Tien jonge denkers en doeners: daadkrachtige, creatieve en enthousiaste kandidaten. Zij doen vier maanden lang onderzoek naar onnodige administratie. Om inzicht te krijgen in de huidige tijdsbesteding aan administratie en voorstellen te doen om overbodige regelgeving te schrappen. Aan het woord: huisarts Peter de Groof, mede-initiatiefnemer van HRMO over de achtergronden.

Waarom is dit nodig?

“In de zorg werken uitstekend opgeleide professionals. Slimme, betrokken mensen. Als ze werk moeten doen dat niet bijdraagt aan kwaliteit voor de patiënt, dan moet je ingrijpen. Het is de hoogste tijd om met alle betrokken partijen vast te stellen welke regels en procedures overbodig zijn en welke echt nodig zijn voor een goede gezondheidszorg.”

Waarom nu?

“De tijd is rijp voor een ander perspectief op zorg. Minder verantwoorden en regels, meer vertrouwen en pluriformiteit. In de huisartsenzorg hebben we al behoorlijk wat exercities gehad en zijn er concrete verbeteringen gerealiseerd. Dat kan en moet ook in andere beroepsgroepen. Men zal een zekere mate van dapperheid moeten tonen. De afgelopen jaren heeft VvAA zich in toenemende mate hard gemaakt voor het op de agenda zetten van thema’s als vrije artsenkeuze, bezieling en bureaucratie. Daarin hebben wij elkaar in 2015 gevonden, met als resultaat twee constructieve en bepalende bijeenkomsten in de Rode Hoed en in Carré. Daarna hebben we de krachten verder gebundeld, gericht op de hele zorg.

We moeten het breed aanpakken. Tijdens het zorgdebat in januari bleek ook de politiek de intentie te hebben de bureaucratie terug te dringen. Maar eerst moet onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de administratiedruk. En we moeten boven tafel krijgen wat zinnig is en wat niet. Pas dan kunnen we oplossingen ontwikkelen. De denktankers gaan van augustus tot en met november aan de slag. Dat moet uitmonden in een schrapconferentie waarin we met professionals aan de slag gaan met de uitkomsten, inzichten, feiten en mogelijke oplossingen. De verbeteringen vertalen we vervolgens naar toezichthouders, de Inspectie, de NZA, verzekeraars, ZN en patiëntenverenigingen, zodat al die partijen om de tafel gaan zitten en samen tot concreet schrappen overgaan.”

Welke verwachting heb je van dit initiatief?

Ik verwacht dat er bij een steeds grotere groep zorgprofessionals bewustwording ontstaat over de doorgeslagen kwaliteitssystemen. En dat men, net als de huisartsen, in actie zal komen. Door te breken met niet effectieve vormen van kwaliteitsbeleid. Dat lukt niet in één jaar, maar ik ben ervan overtuigd dat de eerste belangrijke stappen nu gezet gaan worden.”

Denk, schrap en verbeter mee

VvAA en de redactie van Arts en Auto verzamelen de komende tijd via diverse kanalen ervaringen, adviezen en suggesties van zorgprofessionals met betrekking tot het terugdringen van overbodige bureaucratie.

We roepen u dan ook op om via ons de denktank van Het Roer Moet Om/VvAA te voeden, de politiek van relevante inside information te voorzien en de redactie achtergrondinformatie te geven voor artikelen. Dat kan via een mail naar: ontregeldezorg@vvaa.nl. Als de redactie u mag bellen voor een bijdrage in een artikel, vermeld dan uw telefoonnummer. Wilt u wél reageren, maar alleen anoniem, vermeld dat dan duidelijk in uw mail. Uw suggesties en ervaringen zijn meer dan welkom.

 

Delen